ACT

Wat is Acceptance & Commitment Therapy?

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een benadering binnen de gedragstherapie die gericht is op het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit. Deze aanpak rust op de fundamenten van de relational frame theory en maakt gebruik van een diepgaande analyse van menselijk gedrag en taal.

Volgens de principes van ACT zijn er zes onderling verbonden processen die de kern vormen van het psychologisch welzijn van een individu. Elk van deze processen kan zich manifesteren in zowel een gezonde, flexibele vorm als een rigide vorm.

In ons leven doorlopen we deze zes processen, met als doel om vanuit stijfheid naar flexibiliteit te bewegen. Op die manier kunnen we effectief omgaan met de uitdagingen die we tegenkomen op ons levenspad. Hoewel we niet altijd controle hebben over wat er gebeurt, hebben we wel de macht om onze houding ten opzichte van deze gebeurtenissen te kiezen, binnen bepaalde grenzen.

De zes processen kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Hier en Nu - Verleden & Toekomst: Het vermogen om in het moment aanwezig te zijn, in plaats van te veel gefocust te zijn op het verleden of de toekomst.
  2. Acceptatie - Vermijding: Actief accepteren van wat er is, in plaats van het vermijden of wegduwen van ongemakkelijke ervaringen.
  3. Waarden - Normen: Handelen vanuit wat voor jou waardevol is in het leven, in plaats van simpelweg te voldoen aan opgelegde regels of externe verwachtingen.
  4. Diffusie - Fusie: Het vermogen om je gedachten en overtuigingen los te koppelen van jezelf en ze te zien als mentale gebeurtenissen, in plaats van er volledig mee samen te vallen.
  5. Zelf als Context - Zelf als Concept: Het vermogen om jezelf te observeren vanuit een ruimer perspectief, zonder je volledig te identificeren met je gedachten en emoties.
  6. Toegewijde Actie - Onwerkbare Actie: Het vermogen om je waarden om te zetten in concrete acties, in plaats van te handelen vanuit angst, vermijding of passiviteit.

Hoewel elk van deze processen op zichzelf staat, vormen ze samen een geheel en kunnen ze niet los van elkaar worden gezien. Het is belangrijk om het uiteindelijke doel, namelijk psychologische flexibiliteit, nooit uit het oog te verliezen terwijl we werken aan deze processen.

(Bron: vrijeacademiehetpad.nl)